RODO

GreenQl Sp. z o.o. (zwana dalej „GreenQl“ lub „my“) cieszy się z Państwa wizyty na swojej stronie oraz z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi usługami. Ochrona danych to jest dla nas bardzo istotną kwestią, dlatego z odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Dane traktujemy ostrożnie i korzystamy z nich tylko w ramach aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych („RODO”/„ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych
Odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ponosi GreenQl.

Wykorzystywanie własnych ciasteczek
Aby uatrakcyjnić Pani/Pana wizytę na naszych stronach i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (cookies). Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Pani/Pana urządzeniu. Niektóre z wykorzystywanych przez nas ciasteczek po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są usuwane (tzw. ciasteczka sesji). Inne ciasteczka (pliki cookie) pozostają z kolei zapisane w Pani/Pana urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy ponownej wizycie (tzw. ciasteczka długoterminowe). Pliki cookie nie umożliwiają dostępu do innych plików na Pani/Pana komputerze ani też nie pozwalają na ustalenie Pani/Pana adresu mailowego. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pliki cookie są zapisywane w Pani/Pana urządzeniu i ma Pan/i pełną kontrolę nad sposobem ich wykorzystania. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może Pan/i dezaktywować lub ograniczyć możliwość wysyłania plików cookie. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usuwać. Może się to odbywać także automatycznie. W przypadku dezaktywowania plików cookie dla naszej strony, może wystąpić taka sytuacja, że korzystanie z wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie nie będzie możliwe.

Google Webfonts
W celu lepszej prezentacji graficznej różnych informacji na tej stronie wykorzystuje się Google Webfonts
 https://fonts.google.com/specimen/Roboto i https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Czcionki Webfonts są przy tym przenoszone do pamięci podręcznej Pani/Pana przeglądarki, aby można je było wykorzystywać do wyświetlania informacji. Jeżeli dana przeglądarka nie współpracuje z Google Webfonts lub blokuje dostęp, wówczas tekst jest wyświetlany w standardowym kroju pisma.

Google Webfonts „Roboto” i „Roboto Condensed” są na licencji Apache, wersja 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Informacje dotyczące sfery prywatnej można sprawdzić na Google Privacy Center pod adresem: http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

Media społecznościowe i ich wtyczki
Poprzez nasze strony w mediach społecznościowych oferujemy Państwu szerokie osobiste wsparcie. W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem mediów społecznościowych, przekierowujemy to zapytanie do właściwego działu. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia Pani/Pana zapytania, nie są przekazywane podmiotom trzecim. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w ramach przetwarzania Pani/Pana zapytania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Abyście mogli się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, musicie się w nich Państwo zalogować. W tym wypadku przedsiębiorstwa prowadzące media społecznościowe mogą ewentualnie przetwarzać Państwa dane osobowe. Na rodzaj, zakres i przetwarzanie tych danych nie mamy wpływu.

Wykorzystywanie wtyczek Facebooka
Na naszej stronie wykorzystuje się SocialPlugin („wtyczki”) serwisu społecznościowego Facebook, oferowane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA („Facebook”). Zestawienie wtyczek Facebooka i informacje dotyczące ich wyglądu można znaleźć tutaj:
 https://developers.facebook.com/docs/plugins.

W przypadku otwarcia w naszym serwisie strony zawierającej taką wtyczkę Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednio połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez Facebooka bezpośrednio do Pani/Pana przeglądarki i zostanie ona powiązana ze stroną. Ze względu na to powiązanie Facebook otrzyma informację, że Pani/Pana przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, nawet jeżeli nie posiada Pan/i profilu na Facebooku lub nie jest Pan/i zalogowana/y. Ta informacja (wraz z adresem IP) będzie przesyłana przez Pani/Pana przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam zapisywana. Jeżeli jest Pan/i zalogowana/y na Facebooku, wówczas Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Pani/Pana profilu. W przypadku interakcji z wtyczką, na przykład w razie wystawienia komentarza, informacja ta będzie także wysyłana bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywana. Ponadto informacje będą publikowane na Pani/Pana koncie na Facebooku i będą widoczne dla Pani/Pana znajomych. Zaznaczamy, że jako podmiot publikujący informacje na stronach internetowych nie mamy wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Facebooka. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook oraz informacje dotyczące Pani/Pana praw i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej można znaleźć wśród wydanych przez Facebook informacji dotyczących ochrony danych: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie chce Pan/i, aby Facebook przypisał dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie do Pani/Pana konta, przed wizytą na tejże stronie musi się Pan/i wylogować z Facebooka. Ładowaniu wtyczek Facebooka można całkowicie zapobiec przy pomocy wtyczek przeglądarki, np. przy pomocy „Facebook Blockera” (http://www.netzstrategen.com/sagen/facebook-plugin-blocker/).

Jeżeli opisane powyżej dane są danymi osobowymi, wówczas podstawę do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Czas trwania przetwarzania danych użytkowych
Pani/Pana dane osobowe, które są równocześnie danymi użytkowymi, po Pani/Pana wizycie na naszych stronach internetowych, zostaną usunięte po 7 dniach. Poza tym dane wymienione w tym akapicie są usuwane, jeżeli ich znajomość nie jest już wymagana do opisanych celów, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez firmę GreenQl danych osobowych oraz – jeżeli są spełnione odpowiednie warunki prawne – prawo do korygowania, usuwania danych oraz do ograniczania przetwarzania ich. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnym formacie, w którym mogą one być odczytywane maszynowo. Powyższe obejmuje prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej. Jeżeli to technicznie możliwe, może Pan/i także wymagać, aby GreenQl przekazał dane osobowe bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej.

W kwestiach związanych z wykonaniem wskazanych powyżej praw lub w przypadku pytań i skarg dotyczących wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/i zwrócić do pełnomocnika firmy GreenQl ds. ochrony danych:

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych:

Alicja Nowaczyńska

GreenQl sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39, 60-544 Poznań

alicja@greenql.pl, tel. 501454258

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stan deklaracji dotyczącej ochrony danych: maj 2019 r.

 

DANE FIRMY:

Greenql sp. z o.o.
ul. Norwida 15/32 60-867 Poznań

KRS: 0000366607
NIP: 781 18 56 715
REGON: 301559680

nr konta: ING Bank Śląski
84 1050 1520 1000 0090 7639 8149

SIEDZIBA FIRMY:

ul. Żeromskiego 39
60-544 Poznań

TELEFONY I ADRESY E-MAIL:

tel./fax 61 8528 524
biuro@greenql.pl

Iza 501 454 258
iza@greenql.pl

Alicja 602 716 499
alicja@greenql.pl